Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 30

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 30 Cho bảng số liệu SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014 Nước Sản lượng lương thực (triệu tấn ) Số dân (triệu người ) Trung Quốc 557,4 1364,3 Hoa Kì 442,9 318,9 Ấn Độ 294,0 1295,3 … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 30

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 42

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 42 Câu 1: Thử thách lớn nhất của loài người trong quá trình phát triển hiện nay là A. Xung đột chính trị xảy ra khắp nơi. B. Nhiều tài nguyên đang bị cạn kiệt, trong khi sản xuất xã hội không ngừng được mở rộng. … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 42

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 41

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 41 Câu 1: Môi trường sống của con người bao gồm A. Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất. B. Môi trường tự nhiên,môi trường nhân tạo,môi trường xã hội. C. Môi trường tự nhiên,môi trường không khí,môi trường nước. D. Môi trường … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 41

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 40

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 40 Câu 1: Thị trường được hiểu là A. Nơi tiến hành trao đổi những sản phẩm hàng hóa. B. Nơi gặp gỡ giữa bên bán bên ua. C. Nơi diễn ra tất cả các hoạt động dịch vụ. D. Nơi có các chợ và siêu … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 40

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 37

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 37 Câu 1: Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải. A. Đường ô tô.  B. Đường sắt.  C. Đường sông.  D. Đường ống. Câu 2: Sự phân … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 37

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 36

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 36 Câu 1: Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải? A. Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất. B. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 36

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 35

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 35 Câu 1: Ở nhiều quốc gia trên thế giới, người ta thường chia các ngành dịch vụ ra thành mấy nhóm? A. 2 nhóm.  B. 3 nhóm.  C. 4 nhóm.  D. 5 nhóm. Câu 2: Các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 35

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 34

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 10 Bài 34 Cho bảng số liệu: HÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013 Câu 1: Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích … Read moreBài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 10 Bài 34