Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3) Câu 21: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất … Read moreĐề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 3)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 2)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 2) Câu 11: Este no, đơn chức, mạch hở X cỏ 40% khối lượng cacbon, số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là: A. 4   B.6.   C. 8.   D.2 Câu 12: Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, ứng với … Read moreĐề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 2)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 1)

Đề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 1) Câu 1: Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là A. CH3COOC3H5.   B. C6H5COOCH3. C. C2H5COOCC6H5.   D. CH3COOCH2C6H5. Câu 2: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất: A. xà phòng và ancol … Read moreĐề kiểm tra Hóa học lớp 12 học kì 1 (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Ôn tập học kì I (Phần B): Hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Ôn tập học kì I (Phần B): Hữu cơ Câu 1: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng vừa đủ. Sau phản ứng thu được: A. 1 muối và 1 ancol   B 1 muối và 2 ancol … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Ôn tập học kì I (Phần B): Hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Ôn tập học kì I (Phần A): Vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Ôn tập học kì I (Phần A): Vô cơ Câu 1: Trong các yếu tố sau: (a) Bán kính nguyên tử (b) Số electron tự do (c) Cấu trúc mạng tinh thể Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất vật lí của kim loại là: A. … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Ôn tập học kì I (Phần A): Vô cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại Câu 1: Một bạn học sinh tiến hành thí nghiệm sau: – Cho cùng thể tích V ml dung dịch gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 vào hai cốc. – Thả vào cốc thứ … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại Câu 1: Để chống ăn mòn cho các chân cột thu lôi bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp bảo vệ điện hoá. Trong thực tế, có thể dùng kim … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại Câu 1: Nhận xét nào về tính chất vật lí của kim loại dưới đây là không đúng? A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < AI < W. B. Tính cứng: Cs < … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 23: Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 21: Điều chế kim loại

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 21: Điều chế kim loại Câu 1: Để điều chế Ca từ CaCO3 cần thực hiện ít nhất mấy phản ứng? A. 2   B, 3   C. 4   D. 5 Câu 2: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxít bằng phương … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 12 Bài 21: Điều chế kim loại