Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2) Câu 11. Hãy sắp xếp các dữ kiện sau theo trình tự thời gian về diễn biến cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: 1. Thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1) Câu 1. Ý nào không đúng khi giới về V.I.Lênin những năm cuối thế kỉ XIX? A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ B. Giác ngộ cách mạng … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai Câu 1. Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao? A. Tăng nhanh về số lượng và chất lượng B. Phong trào công nhân phát triển mạnh C. Đội ngũ công nhân … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 39: Quốc tế thứ hai

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1) Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào? A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (phần 1) Câu 1. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của A. Giai cấp tư sản Đức B. Giai cấp vô sản Đức C. Những … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Câu 1. Giai cấp vô sản ra đời là do hệ quả của A. Cách mạng tư sản B. Các cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở các nước châu Âu C. … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4) Câu 31. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột biến? A. Ít chịu sự cạnh tranh của các nước tư bản Tây … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3) Câu 21. Ý không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp cuối thế kỉ XIX là A. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp, nhưng vẫn … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2) Câu 11. Quá trình tập trung sản xuất ở nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả A. Kinh tế bị đình trệ B. Xuất hiện bộ phận tư bản … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1) Câu 1. Khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, lực lượng sản xuất ở các nước tư bản như thế nào? A. Tương đối phát triển B. Phát triển đạt đến … Read moreBài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)