Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Kiểm tra học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Kiểm tra học kì 2 Câu 1: Một tế bào sinh dục đực sơ khai từ vùng sinh sản chuyển qua vùng chín đã trải qua 10 lần phân bào. Các tế bào con sinh ra sau cả quá trình đó đều tiến hành giảm phân … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Kiểm tra học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 3

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 3 Câu 1: HIV có thể tấn công tế bào A. thần kinh  B. niêm mạc ruột C. limpho T4  D. xương Câu 2: Bệnh không phải do virut gây ra là bệnh A. viêm não Nhật Bản  B. cúm C. đái tháo đường  D. viêm gan … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 3

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 31

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 31 Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut kí sinh ở thực vật? A. Virut kí sinh ở thực vật xâm nhập vào tế bào thực vật thông qua thụ thể đặc hiệu trên bề mặt của tế bào thực vật … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 31

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 30

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 30 Câu 1: Tại sao người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối với virut? A. Virut không phải là sinh vật B. Virut chưa có cấu tạo tế bào C. Virut chỉ nhân lên khi ở trong tế … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 30

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 2 Câu 1: Nấm mốc, nấm men rượu (Saccharomyces cereiate) thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây? A. vi sinh vật quang tự dưỡng  B. vi sinh vật hóa tự dưỡng C. vi sinh vật quang dị dưỡng  D. vi sinh vật hóa dị … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Ôn tập chương 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 27

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 27 Câu 1: Điều nào sau đây là đúng về nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật? A. Nhân tố sinh trưởng cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật B. Vi sinh vật không tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng C. … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 27

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 26

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 26 Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự phân đôi của vi khuẩn? A. Có sự hình thành mezoxom B. ADN mạch thẳng của vi khuẩn lấy mezoxom làm điểm tựa để phân đôi C. Có sự hình thành vách ngăn … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 26

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 25

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 25 Câu 1: Nói đến sự sinh trưởng của vi sinh vật là nói đến sự sinh trưởng của A. Từng vi sinh vật cụ thể B. Quần thể vi sinh vật C. Tùy từng trường hợp, có thể là nói đến sự sinh trưởng của … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 25