Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Ôn tập chương 4 Câu 1. Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ A. GnRH giảm B. FSH và LH cao C. progesteron và ơstrogen giảm D. progesteron và ơstrogen cao Câu 2. Trong điều hòa sinh tinh, điều hòa … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người Câu 1. Ở người, các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là dùng bao cao su; A. thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp) Câu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích A. phát triển nang trứng B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng C. dạ con phát … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản Câu 1.Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành A. thì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên B. sẽ … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật Câu 1. Điều không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật là A. thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái diễn ra bên ngoài cơ thể … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật Câu 1. Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường B. đảm bảo sự ổn định về mặt di … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp) Câu 7. Điều không đúng khi nói về quả là A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành B. quả không hạt đều là quá đơn tính C. quả có vai trò bảo … Read moreBài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)