Trình bày suy nghĩ về câu nói: Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình

Trình bày suy nghĩ về câu nói: Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình

Bài làm

Loading...

Sức mạnh của con người không chỉ là năng lực về thể chất mà còn nằm ở giá trị của những phẩm chất tốt đẹp, ở khả năng đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ. Trong truyện ngắn “Đời thừa”, nhà văn Nam Cao đã để nhân vật Hộ nói lên quan điểm về sức mạnh chân chính của con người “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình”.

“Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình”, câu nói của văn sĩ Hộ đã thể hiện được quan niệm về sức mạnh, giá trị đích thực của mỗi con người. “Kẻ mạnh” là người có nhiều lợi thế về năng lực, sức mạnh. Tuy nhiên, trong lời đánh giá này thì khái niệm “kẻ mạnh” không chỉ vị thế, uy lực mà được nhìn nhận ở tư cách, cách hành xử trong cuộc sống.

Câu nói có hai vế, vế đầu là sự phủ định mạnh mẽ hành động ức hiếp, chà đạp người khác để thỏa mãn lòng thảm, để nâng cao vị thế của mình. Đó không phải là kẻ mạnh mà chỉ là hành vi vô đạo đức không hơn, không kém. Vế còn lại của câu nói lại là lời khẳng định hạnh động giúp đỡ, hỗ trợ người khác, người có những hành động cao đẹp ấy mới chính là kẻ mạnh.

Để khẳng định giá trị bản thân, tạo nên sức mạnh chân chính thì mỗi con người cũng như mỗi quốc gia bên cạnh việc phát huy những năng lực tự thân thì còn cần thể hiện thông qua cách hành xử. Với mỗi cá nhân, cùng với nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để phát triển thì cần có ý thức giúp đỡ, sẻ chia với những cá nhân khác, đặc biệt là những người thiếu may mắn trong cuộc sống.

Cái mạnh về năng lực, thể chất có thể tạo nên những thành quả to lớn, có giá trị nhưng cũng sẽ bị thời gian làm lãng quên dần, tuy nhiên nếu như chúng ta giúp đỡ, nâng đỡ người khác thì “cái mạnh” được gây dựng ở đây lại là tình thương, sự tôn trọng. Và khi cái mạnh được gây dựng trong lòng người thì sẽ không dễ bị xóa mờ, qua đó mà giá trị của con người cũng được khẳng định.Với một quốc gia để phát triển không chỉ cần phát triển những tiềm năng vốn có của mình mà còn cần đẩy mạnh quá trình hội nhập, hợp tác với khu vực và thế giới để phát triển.

Như vậy, câu nói” Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình” đã khẳng định đúng đắn về yếu tố làm nên sức mạnh chân chính ở con người. Trong quan giữa người với người, chúng ta cần xây dựng lối sống trọng tình người, cần ứng xử có văn hóa, có ý thức giúp đỡ, hỗ trợ người khác đồng thời phê phán với lối hành xử bạo lực, chà đạp  người khác.

Trình bày suy nghĩ về câu nói: Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình
4.4 (88%) 25 đánh giá
Loading...