Em hãy tưởng tượng kể lại tâm sự của Thạch Sanh

Em hãy tưởng tượng kể lại tâm sự của Thạch Sanh – Hướng dẫn lập dàn ý 1. Mở đầu – Ngồi trong ngục tối, chờ ngày ra xét xử, ta mới hiểu hết bụng dạ người anh kết nghĩa Lý Thông. 2. Thắt nút – Thì ra việc nhờ canh miếu thần chỉ là … Read moreEm hãy tưởng tượng kể lại tâm sự của Thạch Sanh

Em hãy tưởng tượng kể lại chuyện sáu con gia súc so bì công lao

Em hãy tưởng tượng kể lại chuyện sáu con gia súc so bì công lao – Hướng dẫn lập dàn ý 1. Mở đầu – Các giống vật trâu, chó, ngựa, dê, lợn … 2. Thắt nút – Trong các giống vật, trâu kẻ vất vả nhất. Sớm tinh mơ đã bị gọi dậy đi … Read moreEm hãy tưởng tượng kể lại chuyện sáu con gia súc so bì công lao

Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.

Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra. – Hướng dẫn lập dàn ý 1. Mở đầu – Thấm thoát mà tôi xa trường đã mười năm rồi … 2. Thắt nút – Hôm nay trở … Read moreKể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.