Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1 Câu 1. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là A.3r   B.2r   C.4r   D.5r Câu 2. Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M,N … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 1

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Từ trường

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Từ trường Câu 1. Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp nào dưới đây? A. Một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau. B. Hai thanh nam châm đặt gần nhau C. Một thanh nam châm và một thanh đồng … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Từ trường

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần Câu 1. Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần. Phát biểu nào sau đây sai? A. Khi có phản xạ toàn phần htif hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chum ánh sáng … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 7 (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11: Chương 7 (Phần 2) Câu 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, có dạng hình tròn. Điểm sáng đặt ở trục chính và trước thấu kính thì tìm được hai vị trí sao trên màn ảnh đặt sau thấu kính thu được vệt sáng … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 7 (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 7 (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11: Chương 7 (Phần 1) Câu 1. Lăng kính có tác dụng A. Tạo ra ảnh ảo của một vật sáng B. Phân tích chùm sáng tới máy quang phổ C. Tạo ra ảnh thật của một vật sáng D. Phân tích cấu tạo hoá học của nguồn … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 7 (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính thiên văn

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Kính thiên văn Câu 1. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những A. vật rất nhỏ ở rất xa     B. vật nhỏ ở ngang trước vật kính C. thiên thể ở xa     D. ngôi nhà coa tầng Câu 2. Khi nối về … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính thiên văn

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính hiển vi

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Kính hiển vi Câu 1. Khi nói về cấu tạo của kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng? A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B. Vật kính … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính hiển vi

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính lúp (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Kính lúp (Phần 2) Câu 11. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi mắt người quan sát ở tiêu điểm ảnh của kính lúp là A. 1,6     B. … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính lúp (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính lúp (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 Kính lúp (phần 1) Câu 1. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để A. bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ B. tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và thu trên màn để quan sát vật rõ hơn C. … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Kính lúp (phần 1)