Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 8

Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 8 Câu 1: Một vật đang thực hiện một dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực đàn hồi. Vật đổi chiều chuyển động vào lúc A. Lực tác dụng đổi chiều B. Lực tác dụng đạt giá trị cực đại C. Lực tác … Read moreĐề luyện thi đại học môn Vật lý số 8

Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 3

Đề luyện thi đại học môn Vật lý số 3 Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng cho cả dao động duy trì của quả lắc đồng hồ và dao động cưỡng bức? A. Tần số của dao động luôn bằng tần số riêng của hệ B. Biên độ của dao động phụ … Read moreĐề luyện thi đại học môn Vật lý số 3

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1) Câu 1: Năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch chủ yếu ở dạng A. quang năng   B. năng lượng nghỉ C. động năng      D. hóa năng Câu 2: Phản ứng phân hạch 92235U không có đặc điểm A. số nơtron … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12: Chương 7 (phần 2) Câu 9: Hạt anpha có khối lượng 6,64.1027 kg chuyển động tròn đều trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Biết bán kính quỹ đạo là 0,5 m. Tốc độ của hạt là A. 3,8.107 m/s    B. 7,6.107 m/s … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12: Chương 7 (phần 1) Câu 1: Sự phóng xạ và hiện tượng phân hạch không có đặc điểm chung nào nêu dưới đây? A. Đều là phản ứng tỏa năng lượng B. Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài C. Đều có thể phóng ra … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chương 7 (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng nhiệt hạch

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phản ứng nhiệt hạch Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch là A. sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn B. là sự phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn C. sự kết hợp các hạt nhân … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng nhiệt hạch

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 2) Câu 7: Hệ số nơtron A. tỉ lệ với công suất tỏa nhiệt của lò phản ứng hạt nhân B. trong bom nguyên tử và trong lò phản ứng hạt nhân khi hoạt động đều lớn hơn 1 C. trong bom … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phản ứng phân hạch (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phóng xạ (phần 2) Câu 9: Trong phóng xạ của hạt nhân 88226Ra, từ hạt nhân có một hạt α khi bay ra với động năng là 4,78 MeV. Năng lượng tỏa ra trong phóng xạ này xấp xỉ bằng A. 85,2 MeV     B. 4,97 MeV … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 Phóng xạ (phần 1) Câu 1: Phóng xạ là A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhign thấy B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 12 Phóng xạ (phần 1)