Ý nghĩa việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và Mĩ trong Tuyên ngôn độc lập

Ý nghĩa việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và Mĩ trong Tuyên ngôn độc lập

Bài làm

Loading...

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận mẫu mực của nền văn học Việt Nam, đây cũng là văn kiện lịch sử quan trọng bậc nhất của nền chính trị Việt Nam khi khẳng định nền độc lập và tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong phần mở đầu của bản tuyên ngôn, Bác đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mĩ, việc trích dẫn này không chỉ làm tăng tính thuyết phục cho văn bản chính luận mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn thế.

Không phải ngẫu nhiên mà chủ tịch Hồ Chí Minh lại trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp mà Mĩ mà nhằm những mục đích cụ thể, sâu sắc, đồng thời qua đó thể hiện được trí tuệ và bản lĩnh tuyệt vời của vị lãnh tụ dân tộc.

Trước hết, trích dẫn hai văn bản tuyên ngôn của Mĩ (1976) và tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (1791) để tạo ra hệ thống lập luận chặt chẽ, giàu tính thuyết phục. Từ việc khẳng định quyền sống, quyền tự do được đề cập đến trong hai bản tuyên ngôn, đó là “chân lí không ai có thể chối cãi” được cả Mĩ và Pháp thừa nhận, và với người Việt Nam thì đó cũng là những quyền lợi chính đáng, bất khả xâm phạm. Từ trích dẫn ấy, Hồ Chí Minh đã ngầm cảnh báo với những hành động nhăm nhe xâm lược Việt Nam của Pháp, Mĩ, những hành động phi lí đã đi ngược lại với chân lí, với những lời bất hủ mà cha ông chúng đã từng khẳng định. Người đã dùng “gậy ông đập lưng ông”, dùng chính những chân lí mà cha ông chúng gây dựng lên để phản chiếu sự phi lí, vô nhân tính mà chúng đang gieo rắc trên lãnh thổ Việt Nam. Cách dẫn dắt khéo léo, uyển chuyển thể hiện được trí tuệ tuyệt vời của Người.

Đưa vào những trích dẫn tuyên ngôn của Pháp và Mĩ vào bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam, Người đã ngầm khẳng định sự tự hào vào nền độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam khi đặt nền độc lập ấy ngang hàng với Pháp và Mị. Niềm tự hào và tự tôn dân tộc được thấm đượm trong áng văn chính luận mẫu mực đã mang đến sự thuyết phục mạnh mẽ cho bản Tuyên ngôn, qua đó mạnh mẽ khẳng định được sự vững chắc của nền độc lập.

Đanh thép, mạnh mẽ trong việc khẳng định chủ quyền, lên án sự vô lí của Pháp, Mĩ là vậy nhưng việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh còn thể hiện sự tôn trọng của Người đối với những thành tựu văn hóa của hai dân tộc này. Điều này đã thể hiện được tầm hiểu biết sâu rộng, tư duy nghệ thuật nhạy bén cùng lối ngoại giao đầy tài tình của Người.

Tuyên ngôn độc lập được xây dựng bởi hệ thống luận điểm sắc sảo, mạch lạc cùng hệ thống luận cứ sắc bén, giàu sức thuyết. Đây cũng là tác phẩm kết tinh trọn vẹn tài năng, trách nhiệm, trí tuệ và tấm lòng của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước.

Ý nghĩa việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và Mĩ trong Tuyên ngôn độc lập
Đánh giá bài viết
Loading...